Redagowanie form pisemnych wcale nie jest takie łatwe jak mogłoby się wydawać. Co prawda pisać może każdy, to niekoniecznie musi to być równoznaczne z jakością takiego tworu. Dlaczego właściwie warto pisać dobrej jakości teksty? Gdyż taki produkt naszej kreatywności może stać się źródłem korzyści tak w sensie materialnym jak i w sensie niematerialnym. W jaki sposób jednakże ułożyć dobry merytorycznie tekst? W pierwszej kolejności niezbędna jest ogólna idea. Twórca nie musi jej nawet zamieszczać w ostatecznej wersji pracy. Istotne, aby sformułował ją dla siebie. Tekst to jednak nie tylko zawartość merytoryczna. Przedstawiająca taką samą wartość jest jego struktura. Niezbędny jest zgodny z logiką podział na harmonijne części. Równowaga następujących po sobie części to podstawa. Wprowadzający fragment nie powinien być rozwlekły, podobnie podsumowanie. Zaleca się by stosować różnego rodzaju elementy ilustrujące, a ponad to operować językiem obrazowym. Nie należy zapominać o istotnej roli poczucia humoru. Dobry tekst będzie szansą by zyskać wielu wiernych czytelników. Staranna praca zaprocentuje także w sensie pieniężnym. Im więcej gości na stronie, tym żywsze zainteresowanie ewentualnych reklamodawców.